M. Elisabeth Bundis stiftelse for kreftsyke

Kontakt oss

M. Elisabeth Bundis Stiftelse for kreftsyke
v/daglig leder, advokat Per Einar Unhjem Johansen
Postboks 7052 - St. Olavsplass
0130 Oslo

Tlf:
Faks:
Epost:
91 11 93 36
23 32 64 01
peuj@forenedeadv.no

Styremedlemmer

Styremedlem regnskapsansvarlig
Anja K. Skåttun
Tlf:
Epost:
Styremedlem, konsulent
Terje G. T. Sjøvik
Tlf:
Epost:
Styret i Bundistiftelsen

Fra venstre Anja K. Skåttun, Per Einar Unhjem Johansen og Terje G. T. Sjøvik