M. Elisabeth Bundis stiftelse for kreftsyke

Velkommen til Bundistiftelsen

M. Elisabeth Bundi vokste opp i Oslo. Straks etter eksamen i 1961 emigrerte Elisabeth til Washington i USA. Elisabeth tok sin universitetsutdannelse der og var ansatt 30 år i Verdensbanken i Washington. Hun levde med kreft i 10 år og bodde da i Oslo. Elisabeth testamenterte nesten alt hun eide til denne Stiftelsen som da ble etablert etter hennes død i juni 2009.

Stiftelsens formålsbestemmelse er:
Stiftelsens formål skal være veldedig slik at pengemidler skal kunne gis til støtte, drift og spesielle prosjekter herunder nybygging av forskjellige hospicer vi har eller får i Norge vedr. kreftomsorg.

Stiftelsen skal kunne motta pengestøtte fra personer og foretak.
Stiftelsens styreleder og daglig leder er: Advokat Per Einar Unhjem Johansen. Du kan gjerne ta kontakt med oss.
Elisabeth Bundi